SPORT

Fotografia Esportiva focalitzada en mostrar la bellesa i plasticitat de l’esport, així com el sacrifici i la recompensa que experimenten els esportistes en perseguir les seves metes personals i col·lectives.