REPORT

Fotografia de Reportatge i Esdeveniments que documenta i construeix la narrativa que esdevé en cada context, abordant-ho des de dins per a projectar-ho enfora.